Zajc Sara

afbeelding van Zajc Sara
beroepskracht
Functie: 
Coördinator +16 werking
Beroep of studie: 
Sociaal Cultureel Werk
Taak als vrijwilliger: 
Als coördinator van de +16 werking zorg ik, samen met de vrijwilligers, voor een maandelijks aanbod aan activiteiten. Daarnaast biedt ik ondersteuning aan een team enthousiaste vrijwilligers. Ik zorg er mede voor dat ze een geschikte taak krijgen bij de vereniging en dat ze zich blijvend kunnen ontplooien. Ook contacten met leden en ouders is een belangrijk onderdeel van mijn werk. Mijn deur staat altijd open...je hoeft er enkel maar door te wandelen!
Wat vind je het leukste als vrijwilliger van Dyade?: 
Het leukste aan beroepskracht zijn, is het nauwe contact met zowel leden, ouders als vrijwilligers. Bovendien krijg ik van de leden en ouders veel waardering voor het werk dat ik doe. Deel uitmaken van een mooie vereniging als Dyade en zien dat je hen een gelukkige tijd kan schenken, dat maakt het allemaal waardevol!