De Brugfiguur

Brugfiguur Dyade - Samen op weg in vrije tijd!

Wat doet de brugfiguur?

Niet elke persoon met een beperking en/of ADHD/ASS heeft behoefte of nood aan een werking zoals die van Dyade. Of misschien wil je liever aansluiten bij een werking op maat in je eigen gemeente?
Sommigen zijn nog volop op zoek, maar weten niet goed waar beginnen. Anderen willen graag naar een gewone club of vereniging maar durven de eerste stap misschien niet alleen zetten.

In al deze situaties kan je beroep doen op de brugfiguur van Dyade!

De brugfiguur is het aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft rond (inclusieve) vrijetijdsbesteding voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben.

Via een eerste gesprek probeert hij/zij zicht te krijgen op jouw wensen en mogelijkheden. Samen gaan jullie dan, via een individueel traject, op zoek naar de vrijetijdsbesteding die het beste bij jou past.

Ook clubs, verenigingen en andere vrijetijdsinitiatieven kunnen beroep doen op de brugfiguur om hun aanbod inclusief en toegankelijk te maken.
Samen slaan we de handen in elkaar om een inclusief vrijetijdsnetwerk uit te bouwen!

Een traject bij de Brugfiguur is gratis.

Contact

Sara Zajc

0495/50 77 38 - info@dyadevzw.be

Vaartblekersstraat 12a - 8400 Oostende